เมษายน 12, 2024

รายการ “ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน” สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  เช้าวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 ม.ค. นี้

ช่อง 9 MCOT HD 30 ยังไม่ดร๊อปในการป้อนรายการน้ำดีลงจอ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ หกโมงเเช้า (06.00 น.) พบกับรายการ “ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน” สารคดีเชิงประวิติศาสตร์ที่เล่าเรื่องผ่านเสียงบรรยาย และ บทสัมภาษณ์ของผู้คนในพื้นที่จริงแบบเจาะลึก ถึงความเป็นมาของแต่ละเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งจากผู้นำศาสนาอิสลาม                             นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ ครูภูมิปัญญา พร้อมคำบรรยาย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาหรับ

แม้จะมีการปกครองภายใต้กฎหมายอิสลาม แต่รัฐสุลต่านโอมานกลับมีประชากรจากต่างแดนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ถึงร้อยละ 15 ร่วมอยู่ด้วย อะไรที่ดึงดูดให้คนต่างศาสนาเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ในรัฐอิสลามแห่งนี้ มาร่วมหาคำตอบพร้อมกัน ในรายการย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน ตอน โอมาน ประตูสู่โลกอาหรับ วันเสาร์ที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 06.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

และเช้าวันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. นี้ เวลา 06.00 น. ในรายการย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน พบกับตอน เชื่อมสัมพันธ์ โอมาน-ไทย รัฐสุลต่านโอมานเป็นประเทศอาหรับที่มีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศรวมถึงประเทศไทย ในระยะเวลา 40 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโอมานนั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง มาร่วมหาคำตอบพร้อมกัน ทางช่อง 9 MCOT หมายเลข 30