เมษายน 14, 2024

อสมท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ผุดรายการน้ำดี “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ รายการสารคดีชุด “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกสนาน เข้าใจง่าย ในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน ที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และ พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ (Biogas) ซึ่งภาคเกษตรกรรมของไทย มีวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมหาศาล ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าอันจะเป็นการลดปัญหามลพิษจากการเผาไหม้ หรือ ทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชที่นอกจากพืชหลักที่เคยรู้จัก โดยสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง ไปจนถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดในภาคเกษตรกรรม และชุมชนอย่างแท้จริง ติดตามรับชมทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในรายการ “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 น.

You may have missed