กรกฎาคม 14, 2024

โครงการ V HUB WE CARE

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 รอบที่ 3 มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ทางโรงพยาบาลหลายๆ แห่งขาดแคลนอุปกรณ์​เวชภัณฑ์ อาหาร ​และของใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

ดังนั้นทางศูนย์การค้าวิคตอรี่ ฮับ มีความประสงค์จัดตั้งโครงการ V HUB WE CARE เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เวชภัณฑ์ อาหาร ​และของใช้สำหรับผู้ป่วย​ที่รักษาตัว นำไปบริจาคที่ รพ.รามาธิบดี และ รพ. ราชวิถี​ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และรวมถึงนำถุงยังชีพส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคคลกรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

   

You may have missed