กรกฎาคม 14, 2024

GMM  Grammy ร่วมหารือกับปลัดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในงานเทศกาลดนตรี “Chang Music Connection Presents NangLay Beach Party And Music  Festival

นายนุติ เขมะโยธิน รองกรรมการผู้อำนวยการ หน่วยงาน Showbiz จากGMM Show หน่วยงานในเครือ  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชนได้เข้าเสนอแผนและร่วมหารือร่วมกับ           นายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และการวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบและรัดกุมทุกด้าน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อนงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี  Chang Music Connection Presents NangLay Beach Party And Music  Festival   ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อน 

You may have missed