เมษายน 14, 2024

แบรนด์ซันโทรี่จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต” แทคทีม “อเล็กซ์เรนเดลล์” ชวนวัยรุ่นไทยส่งต่อพลังแห่งผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต

แบรนด์ซันโทรี่ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสานต่อโครงการ
แบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต 2564” (BRAND’S Young Blood 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อรณรงค์และเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาแสดงพลังคนรุ่นใหม่เริ่มต้นเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยการร่วมใจบริจาคโลหิตและบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือนเพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการโดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการฯปีนี้จำนวน 80,000 ยูนิตเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการควบคู่กับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดโครงการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์บริจาคโลหิตชิงทุนการศึกษาและรางวัลต่างๆอีกมากมายแทคทีมอเล็กซ์เรนเดลล์ดาราหนุ่มหัวใจเพื่อสังคมร่วมเชิญชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวว่า “สถานการณ์โลหิตของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นพบว่า การบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าแต่ละปีจะสามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลงมากจนเกิดวิกฤติโลหิตขาดแคลนเนื่องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมีภารกิจในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด สถานที่ในการรับบริจาคโลหิตลดลงส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตประจำมีความกังวลไม่ต้องการเดินทาง
มาโรงพยาบาล เลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชน เพราะกลัวได้รับเชื้อโรคดังกล่าว ในขณะที่ปริมาณการเบิกใช้โลหิตที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้น 8-10% ทุกปี”  

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำเป็นต้องมีโลหิตสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องการ
ใช้โลหิตในกรณีเร่งด่วนอย่างน้อย 2-5 วัน และสำหรับปี 2564 มีเป้าหมายในการจัดหาโลหิตให้ได้ 2,600,000 ยูนิต
ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีโลหิตที่มีคุณภาพ และเป็นกลุ่มที่สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
หากดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงต้องมุ่งรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้บริจาคโลหิต
รายใหม่เพิ่มมากขึ้น ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตคุณภาพ
ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิต”

นางมธุวลีสถิตยุทธการผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทแบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมไทย และส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับส่วนรวมภายใต้
ค่านิยม “Giving back to society” แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สานต่อโครงการ แบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต 2564” (BRAND’S Young Blood 2021) เพื่อรณรงค์ให้
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ด้วยการเริ่มเป็นผู้บริจาคโลหิต และกระตุ้นให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือน พร้อมกับส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตว่าเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่
ที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคผ่านโครงการฯ จำนวน 80,000 ยูนิตทั่วประเทศ 

“การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ของโครงการฯ ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 โครงการฯ ได้รับโลหิตจากการบริจาครวมทั้งสิ้น 71,017 ยูนิต จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมแสดงพลังของผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดการประกวด
สื่อคลิปวิดีโอ และสื่อภาพนิ่ง (Infographic) เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ทีม New Bridge วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  และทีมที่ชนะเลิศการประกวด
สื่อภาพนิ่ง (Infographic) ได้แก่ ทีม Blackswan วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลให้กับสถาบันการศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งแรก (หน่วยใหม่) ซึ่งสามารถเชิญชวนนักศึกษาที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาร่วมเป็น “ผู้ให้” ได้มากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  และสถาบันการศึกษาที่เคยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอยู่แล้ว (หน่วยเดิม) แต่สามารถที่จะเพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีมากขึ้น ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ส่วนสถาบันการศึกษาในโครงการที่มีจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคมากที่สุดในโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่โครงการฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของการสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็น “ผู้ให้”
และเพื่อสานต่อการปลูกจิตสำนึกแห่งการเป็น ‘ผู้ให้’ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตทางโครงการฯ ได้เตรียมกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก “อเล็กซ์เรนเดลล์ ดาราหนุ่มหัวใจเพื่อสังคมร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมเชิญชวนเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมบริจาคโลหิตกับทางโครงการฯ  สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ปี 2564 นี้ ประกอบด้วย 

 • กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา
 • กิจกรรมการประกวด ได้แก่

การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาคโลหิตในหัวข้อ #brandsyoungbloodchallenge
ท้าเพื่อนบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียในการจัดทำสื่อ
เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก และบริจาคต่อเนื่องสม่ำเสมอชิงทุนการศึกษา และรางวัลมากมาย เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่
10 พฤษภาคม 2564 

การประกวดภาพถ่ายท้าประลองบริจาคโลหิต #brandsyoungbloodchallenge เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชน
ผู้บริจาคโลหิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เชิญชวนเพื่อนๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกของการ
มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “ผู้ให้” ทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการถ่ายภาพ
หลังบริจาคโลหิต และโพสภาพลงในหน้าเฟสบุคของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็ก #brandsyoungbloodchallenge และแท็กเพื่อน 5 คน และตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ถึง 20 พฤศจิกายน 2564 

 • กิจกรรมบริจาคโลหิตให้รักให้ชีวิต กิจกรรมรณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญ
  ผ่านการบริจาคโลหิตในช่วงเวลาตั้งแต่วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงสิ้นปีเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วย
  และยังเป็นการเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลังไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
  โดยแบรนด์ได้เตรียม “สายคล้องหน้ากากอนามัย” เป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้รัก ให้ชีวิต” กับโครงการฯในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่า
  ของที่ระลึกจะหมด

อเล็กซ์เรนเดลล์นักแสดงหนุ่มหัวใจเพื่อสังคมกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ ในครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่เป็นระยะว่าสภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตเนื่องมาจากเกิดวิกฤติโลหิตขาดแคลน ซึ่งจากข้อมูลที่ผมทราบมา คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการใช้โลหิตแต่ละประเทศไว้ว่าควรมีโลหิต และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้แต่ละประเทศ คือ 3% ของจำนวนประชากร ซึ่งคนหนึ่งคนนั้นสามารถบริจาคโลหิตได้เพียงปีละ 4 ครั้งเท่านั้น ผมจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงรณรงค์เชิญชวนคนไทยโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ถือเป็นกลุ่มคนที่มี
ช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานให้มาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการฯ กันเยอะๆ นะครับ เพราะโลหิตเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถซื้อขายได้ และต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น ‘การบริจาคโลหิต’ จึงเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุด
ที่คนทั่วไปแบบเราสามารถทำได้ครับ ที่สำคัญเมื่อมีความตั้งใจที่จะบริจาคแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง
เพื่อให้โลหิตที่บริจาคไปนั้นเป็นโลหิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างดี”

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และต้องการร่วมโครงการประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com
และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1752 และ 1753