มิถุนายน 13, 2024

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และไอคอนสยาม
จัดงาน ‘วันสตรีไทย ประจำปี 2565 ’
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงส่งเสริมบทบาท ความสามารถ และศักยภาพของสตรีไทย

            สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยไอคอนสยาม จัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ และสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

          สำหรับงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ครั้งนี้  คณะผู้จัดงานได้เลือก ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ในการจัดงานเชิดชูเหล่าสตรีไทย  ในบรรยากาศท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์  ศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก  ชั้น 7  ไอคอนสยาม  โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ที่ทรงส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม

          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการฯ และมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค และการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ และองค์กรสตรีต่างๆ  ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  โดยช้อปสินค้าภายในงานครบ 1,000 บาทขึ้นไป  รับฟรีบัตร SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

          ไอคอนสยาม ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน“วันสตรีไทย ประจำปี 2565”  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมอุดหนุนเลือกสินค้าจากการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน  และเลือกช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถศิลป์ของไทยจากไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ชั้น 4 และ 5 ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม พื้นที่นำเสนอความมหัศจรรย์แห่งวิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสี่ภูมิภาคหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานศิลปะ หัตถกรรมงานฝีมือ ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านอันงดงามในแต่ละภูมิภาค ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลโทร. 1338