กรกฎาคม 14, 2024

ท๊อป นรากร ควง ต้าวหยอง เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน” Wisdomidol และ Rabbit Night Band คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

                คณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน โดยมี  พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  องคมนตรีใน  รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานดำเนินการ และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธานดำเนินการ ได้จัดพิธีมอบ รางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน” (รางวัล ญาณสังวร) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีสองศิลปินและนักแสดงมากความสามารถอย่าง  ท๊อป-นรากร กันจันทึก นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “อักเจ้าอีหลี” เข้ารับรางวัลในสาขา ศิลปินต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น และ ต้าวหยอง-ยุคลเดชพลล้ำ นักร้องหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ และ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “อักเจ้าอีหลี” เข้ารับรางวัลในสาขา ศิลปินเยาวชนตัวอย่างดีเด่น 

                และใน วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ถือเป็น วันเยาวชนแห่งชาติ ทางสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ยังได้จัดงานมอบรางวัลบุคคลแบบอย่าง รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับบุคคลต่าง ๆ ในสาขา การแสดงและดนตรี ได้แก่ วง Wisdomidol, วง Rabbit Night Band, แอ๊นท์-วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ อดีตกัปตันวง Sweet16 และนักแสดงจากซีรี่ส์ “แสงส่องรัก”, เดน่า-ขนิษฐา วอน เดอ วูว จากละคร กั๊กนักรักซะเลย ทางช่อง PPTV, โต๋นแตร์ ภูวศักดิ์วงศ์ นักแสดงจากซีรี่ส์ “แสงส่องรัก” และ ไรท์นุ-ภานุ สมวงษ์ นักเขียนและผู้บริหารบริษัท นุ พับลิชชิ่งเฮ้าส์ จำกัด เข้ารับในสาขา เด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 

                นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบ รางวัลเกียรติคุณ “ฅนธรรมดี” ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ คุณภักดี พลล้ำ หัวหน้าคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ เข้ารับในสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น และสาขา ผู้ส่งเสริมศาสนา ได้แก่ คุณศิรินภา เขียวงาม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท  เป็นประธานพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับผู้รับรางวัลและครอบครัวสืบไป ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

You may have missed