กรกฎาคม 18, 2024

UNPKFC ผนึกกำลัง ร่วมกับ Idol Exchage เตรียมดัน Solf Power Actions ให้โดดเด่นในสายตาชาวโลก

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. บริเวณลานอเวนิวโซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์(MBK CENTER) ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC และ คุณกุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ซีอีโอแห่ง Idol Exchange บันทึกข้อตกลง ลงนามให้ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทศวรรษแห่งการลงมือทำ เตรียมผลักดัน “Solf Power Actions” ซึ่งทาง UNPKFC และ Idol Exchange ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและผลิตกำลังเยาวชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030 ตามที่สหประชาชาติได้กำหนด เผยเตรียมดัน Solf Power Actions ในประเทศไทย ให้โดดเด่นในสายตาชาวโลก

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKC เผยถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นจะสำเร็จได้เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมงานกับกลุ่ม Idol Exchange โดยผู้นำที่มีศักยภาพสูง คุณกุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ CEO คนเก่ง เชื่อมั่นเกิดการเปลี่ยนแปลง มั่นใจไทยโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก ดร.อภินิตา กล่าว.
คุณกุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรที่เข้มแข็ง กับ UNPKFC ตนจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในโครงการ Solf Power Actions ลงมือปฏิบัติทันที พร้อมยกระดับศิลปิน,เยาวชน และดนตรีให้โดดเด่น ยั่งยืน อย่างสง่างามในเวทีโลก โดยการนำของ UNPKFC เชื่อมั่นเด็กไทยไปได้ไกล
นอกจากนี้ยังมีเซเลบ ดารา บุคคลสำคัญ


• ศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ รองประธาน UNPKFC และท่านยังเป็น ประธานมูลนิธิ รมน (รักษาความมั่นคงภายใน) กองทัพภาคที่ 1 รุ่น 57
• คุณรัฐ ริมธีรกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์ และ ท่านยังเป็นคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร
• คุณ วศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
• คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
• Rev. Parinda Perry Assistant to the Global President of UNPKFC
Joint secretary of WAB US Army veteran
• คุณ รษา สวัสดี ผู้บริหาร Be Hear Now และ Yes We do ผู้จัดคอนเสิร์ตศิลปิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• นางสาวกมลชนก บวรสืบบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย

ร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย