มิถุนายน 13, 2024

ปิดเทอมภาคเรียนรู้ชีวิตจริงจาก ”พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR” ที่ได้เข้าไปดูแลหัวใจน้องๆ 10 สถาบันการศึกษา พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาหัวใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองความรัก พัฒนาความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อย

            ปิดเทอมอีกหนึ่งภาคเรียนรู้เรื่องจริงของชีวิตเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกิจกรรม  “พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR”  ที่ “พี่อ้อย-นภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล และ พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา CEO บริษัท CHANGE2561 ได้เข้าไปให้คำปรึกษาปัญหาหัวใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองความรักและพัฒนาความสัมพันธ์ พร้อมแนะนำการใช้ชีวิตให้น้องๆจากสถาบันการศึกษาทั้ง 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งบรรยากาศในทุกสถาบันเป็นไปอย่างอบอุ่น และน้องๆรับฟังคำแนะนำอย่างตั้งใจ เพราะน้องๆวัยเรียนยุคนี้ เรียน..ก็หนัก!! รัก..ก็เศร้า ถึงเปิดเทอมจะเครียด เมื่อปัญหาเกิดขึ้นย่อมมีทางออกเพียงแค่เรามีสติพร้อมที่จะตั้งรับ โดยน้องๆในสถาบันอื่นๆ ถ้าอยากพบกับสาระความสนุกของการไขปัญหาหัวใจ พร้อมรับแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆจาก พี่อ้อย พี่ฉอด เปิดเทอมหน้าแจ้งชื่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ไว้ที่ Facebook Fanpage “พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว” แล้วพบกันใน “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour” เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566