กรกฎาคม 14, 2024

GMMTV แถลงการณ์กรณีการยื่นฟ้องดำเนินคดี บริษัท UGO Nutrition จำกัด

            ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้อง BOARDROOM ชั้น 21 อาคาร GMM GRAMMY PLACE บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ฟ้องดำเนินคดี บริษัท UGO Nutrition จำกัด โดยมี “คุณสุจรรยา วิลเลกัส” ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทน ของ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงในกรณีดังกล่าว โดยมีแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์กรณีการยื่นฟ้องดำเนินคดี บริษัท UGO Nutrition จำกัด

            ตามที่ บริษัท UGO Nutrition จำกัด ได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของ  “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยไม่แจ้งถึงเหตุผลอันสมควรในการยุติบทบาทของศิลปิน และไม่ได้เป็นกรณีที่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด และศิลปินผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งการที่บริษัท UGO Nutrition จำกัด ได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ ทำให้บริษัทฯ และศิลปินได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น

            นับแต่ที่เกิดกรณีพาดพิงถึง “โอม-ภวัต” ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมิได้เป็นความผิดต่อกฎหมาย ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ก็มิได้เพิกเฉย แต่มีการเจรจาเงื่อนไข ตลอดจนมีการหาข้อตกลงร่วมกันกับตัวแทนบริษัท UGO Nutrition จำกัด มาโดยตลอดหลายครั้ง จนถึงวันก่อนที่ บริษัท UGO Nutrition จำกัด จะมีประกาศฉบับดังกล่าว  

            บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอเรียนว่า  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบริษัทฯ และศิลปิน  รวมทั้งชื่อเสียง เกียรติคุณของบริษัทฯ  บริษัทฯ และศิลปินจำเป็นจะต้องพึ่งกระบวนการของศาลยุติธรรม เพื่อรักษาและสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์และบรรเทาความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และศิลปินต่อไป

You may have missed