มีนาคม 1, 2024

คณะผู้บริหาร ‘สตาร์ ฮันเตอร์’ นำนักแสดง พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพ-เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาต้อนรับแขก ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยวัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ในอำเภอแม่ริมโดยมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านที่ได้สร้างวัดมาโดยตลอด จนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับมีการก่อสร้างเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหาร ศาลา) หลายอย่าง ซึ่งปัจจุบันนี้มีศรัทธาจากญาติโยมได้เข้ามากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก ทางวัดมีศาลารับรองแขกที่มีขนาดเล็กไม่สามารถจะต้อนรับแขกได้เป็นจำนวนมากๆ 

บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดย โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ เฟิร์ส – ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ทีมนักแสดง เต๋า – เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ต้อล – วันธงชัย อินทรวัตร, โม – อมีนา พินิจ, บาส – สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา, คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี และ ISBANKY – มณฑป เหมตาล พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพ-เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาต้อนรับแขก ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยอดทำบุญผ้าป่าครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 672,792 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

You may have missed