กรกฎาคม 14, 2024

จากนิยายสุดฮิต “นิติแมนแฟนวิศวะ” สู่ “Nitiman The Series”

ปล่อยมาแล้วสำหรับภาพพรีโปสเตอร์เรื่อง Nitiman The Series โดย PlanT.N Entertainment นิยายสุดฮิตจากปลายปากกา “ชไมเจ” สู่บทละครของ “กฤษธเนศ มะยุโรวาศ” ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวของ “กิตติ์ บทศรี” ที่ได้พระเอกนายเอกนักแสดงหน้าใหม่อย่าง “โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ” และ “จอม-ธนธรณ์ เขื่อนแก้ว” ร่วมกับนักแสดงนำอีก 8 คน ก้อง-ศรันย์ บุญมงคล, โฟร์วีล-ชญานนท์ บุญมานะวงศ์, แดน-เกรียงศักดิ์ เมืองแสน, วินเนอร์-ธนทัต คูณอเนกสิน, ภู-ภูดิส วิเศษจิตร, โต๋นแตร์-ทินกร ภูวศักดวงศ์, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ และ เทอร์โบ-ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์ 

โดย Nitiman the Series เป็นเรื่องราวของ “บีบอม” หนุ่มนิติศาสตร์มาดนิ่งที่เขาว่ากันว่าหล่อกว่าเดือน และ “จิน” หนุ่มสุดฮอตดีกรีเดือนมหาวิทยาลัยที่โดน “บีบอม” เข้ามาทำให้หัวใจหวั่นไหวในตอนที่อกหัก เรื่องราวของทั้งสองคนจะลงเอยอย่างไรรอติดตามชมในซีรีส์ 

แว่วๆ ว่า Teaser ของ Nitiman The Series จะออกมาให้เราชมกันเร็วๆ นี้ คาดว่าเราจะได้ชมผลงานกันไม่เกินกลางปีนี้แน่นอน 

Character Nitiman The series

 • บีบอม(พระเอก)
  นักศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 1 หนมุ่ มากความสามารถที่ถนัดทั้งเรื่องกีฬา ดนตรี และเรื่องเรียน แตบีบอมกลับ ไมช่อบการตกเป็นเป้าสายตาหรือถูกสนใจมากๆบีบอมจึงมักจะดูไมค่อ่ยสนใจใครนิ่งครึมพูดนอ้ยซึ่งตรงกันขา้ม กับเวลาที่บีบอมสนใจใครสักคนบีบอมจะกลายเป็นคนที่เขา้หาและชัดเจนในความตอ้งการมากโดยไมส่นใจอะไร ทั้งนั้น
 • จิน(นายเอก)
 • นักศึกษาวิศวะกรรมศาสตร์ปีที่1หนมุ่ เดือนวิศวะยิ้มเก่งขี้เล่นเป็นกันเองคุยเก่ง(ออกไปทางขี้โมเ้สีย มากกว่า) แตด้วยความคุยกันของจินทําใหจิ้นกลายเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย จนบ่อยครั้งที่ถูกมองว่าเจ้าชู้ ซึ่งกลาย ส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหจิ้นต้องเลิกกับแฟน

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • คีม
  นักศึกษาวิศวะกรรมศาสตร์ปีที่1หนุ่มหล่อคมเข้มสไตล์ชายไทยคีมมักทําตัวเซอร์ๆเพราะไม่ได้คิดว่า ตัวเองหน้าดีมีความสามารถทางดา้นดนตรี(กลอง)กีฬาและการเรียนเช่นเดียวกับคีมแตก็ไมเ่คยคิดว่าตัวเองโดดเด่น อะไร และยังเป็นสนิทกับบีบอมมาตั้งแต่สมัยมัธยม
 • แจ็ค
  นักศึกษาวิศวะกรรมศาสตร์ปีที่1คู่หู เล่หส์าวกับพี่สิงห์นิสัยกวนๆเจ้าชู้อารมณ์ดีติดเล่นตลอดเวลา บ่อยครั้งที่แจ็คเองที่กลายเป็นที่ปรึกษาและคนคอ่ยจัดการปัญหาใหเ้พื่อนแต่ก็มีบางครั้งที่แจ็คถูกมองขา้มไป เพราะความติดเล่นของเขาเอง
 • พี่สิงห์
  นักศึกษาวิศวะกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ที่ซิ่วมาเรียนใหมแต่ก็ไม่มีใครรู้เหตุผลอะไรกันที่พี่สิงห์ ยอมซิ่วเรียนใหม่ ถึงสองครั้งความที่เป็นพี่โตที่สุดในกลุ่มพี่สิงห์จึงมักแสดงความเป็นผู้นําออกมาบ่อยๆถึงแมน้อ้งจะเรียก ”ไอ้พี่สิงห์” ก็เถอะพี่สิงห์เล่หส์าวกับแจ็คแต่ก็มักจะไมค่อ่ยอยู่ติดกลุ่มเพื่อนมากเท่าไหร่เพราะตัวพี่สิงหเ์อง มักจะปลีกตัวออกไปหาแฟนเป็นประจํา
  นิติศาสตร์
 • ยู
  นักศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 1 เดือนคณะนิติศาสตร์ รักเพื่อนและเป็นหว่ งเพื่อนมาก ใจร้อน ชอบพูดอะไรออก มาตรงๆ จนบางครั้งความหวังดีของยูเองกลายเป็นตัวสร้างความอึดอัดใหกับเพื่อนๆ ในกลุ่มของยูเอง
 • อุนตร้า
  นักศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 1 รูมเมทของยู ผู้หลงใหลในกีฬาฟุตบอล และดูใจเย็นมากที่สุดในกลุ่มนิติ แต่ ความใจเย็นของอุนตร้าก็เป็นเหมือนขั้วตรงขา้มที่เตือนสติยูอยู่บ่อยครั้งไม่ให้ทำอะไรมากเกินไป
 • เจ
  นักศึกษานิติศาสตร์ปีที่1เด็กเนริ์ดของกลุ่มนิติซีเรียสพูดนอ้ยแตก็ยังเป็นถึงหัวหนา้วงดนตรีที่มักจะ จริงจังมากเป็นพิเศษเวลาซ้อมวงดนตรีและจะหงุดหงิดมากขึ้นไปอีกเมื่อถูกซองแกล้งแมใ้นใจเจก็เป็นหว่งเพื่อนๆ

You may have missed