กรกฎาคม 14, 2024

TNNช่อง 16 เข้าพบประธาน มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ยืนยันพร้อมเป็นสื่อสร้างสรรค์สารคดี “เชื่อมใจใต้”  สะท้อนมุมมองเสริมพลังบวกเยาวชนไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย)ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจากTNN ช่อง 16 โดยนายองอาจ ประภากมล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดพร้อมคณะในโอกาสที่มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้สถานีข่าว TNN ช่อง 16 เป็นผู้จัดทำรายการสารคดี “เชื่อมใจใต้” ที่นำเสนอแนวคิด มุมมอง วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างพลังใจของเหล่าเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ทั้งด้านการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อลดความขัดแย้งทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบประเพณีของประเทศไทย จำนวน 39 ตอนโดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เริ่มตอนแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.30 น. ทางสถานีข่าว TNN ช่อง 16 และทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784) 

ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยในสารคดีชุดนี้ เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิรัฐบุรษฯ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมูลนิธิรักเมืองไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ทั้งหมด 37 รุ่น จำนวนกว่า 8,666 คนเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบแห่งการพัฒนาตนเองพร้อมก้าวสู่บุคลากรคุณภาพที่เป็นความหวังของชุมชนและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

ผู้สนใจ ยังสามารถติดตามรับชมรายการสารคดี“เชื่อมใจใต้”ผ่าน Youtubeของสถานีในช่องทางออนไลน์ดังนี้ 

You may have missed